tubo electronico, diodo, triodo, tetrodo, pentodo, magnetrón, tubo de onda progresiva, klistrón, tiratrón, tubo de conmutación, tubo de rayos X