елекронна ламра, дiод, трiод, тетрод, пентод, магнетрон, пермактрон, клiстрон, тиратрон, антенний перемикач, рентгенiвська трубка